Erkend installateur Aangesloten bij

Bel direct: 050 406 1362

Uw installateur: Gert Haak

Riolering en ventilatie

Smid Glimmen verzorgt aanleg en onderhoud van rioleringssystemen. Hierbij kan het gaan om hemelwaterafvoeren en (binnen-)huisriolering. Rioleringssystemen worden vakkundig aangelegd en de nodige inspectie- en ontstoppingspunten worden aangelegd.

2014-04/13102011099.jpgZo is ook op langere termijn een goed werkende afvoer geborgd.

Mocht u problemen ondervinden met uw afvoer dan is het verstandig tijdig (voor het optreden van een grote verstopping) een en ander na te laten kijken en waar nodig te verbeteren. Indicaties van problemen kunnen zijn:

  • Borrelend geluid 
  • Stankoverlast 
  • Wisselend snel en langzaam weglopen van water uit wasbakken 
  • Opkomend rioolwater bij natte periodes (met name voorjaar, herfst en tijdens forse zomerse regenbuien) 

Als er sprake is van een grote verstopping heeft het gebruik van chemische producten veelal geen zin meer, deze maken alleen de reparatie lastiger en kunnen zelfs het rioleringssysteem aantasten. Zorg daarom dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

Ventilatie

Ventilatie in een woning is uitermate belangrijk. Zaken als schimmelvorming en een muffe atmosfeer komen het leefklimaat niet ten goede. Na jaren waarin Isolatie belangrijk was zijn de laatste jaren ook de inzichten van (mechanische) ventilatie gegroeid.

Uitgekiende ventilatiesystemen hoeven ook niet noodzakelijkerwijs het ernergieverbuik nadelig te beïnvloeden. Neem contact op en laat u daarom deskundig informeren.